Management

Met grote regelmaat doen zich situaties voor waarbij tijdelijk extra kennis en ervaring gewenst is. Aanleiding voor het inhuren van een interim- of project manager kan zijn in het geval van crisissituaties, efficiencyoperaties, outsourcingstrajecten, organisatieveranderingen, speciale projecten of het tijdelijk waarnemen van een management positie.

Innogent Management richt zich op de invulling van interim- en project management opdrachten. Interim- en project management kenmerkt zich onder andere door:

  • het grote probleemoplossende vermogen van de interim manager;
  • de kennis, kunde en ervaring rond veranderingsprocessen;
  • het tijdelijke karakter;
  • het doorvoeren van structurele/strategische veranderingen;
  • de aard van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Iemand van buitenaf is niet beïnvloed door de cultuur van de organisatie en heeft een frisse kijk op de op-te-lossen problemen. Hij hoeft geen toekomstgericht krediet op te bouwen met het oog op zijn carrièreperspectief binnen de organisatie. Hij is daardoor in staat om, indien nodig, drastische beslissingen te nemen en zich te richten op het directe en actuele organisatiebelang. De interim- en project manager beschikt over de specifieke kennis en vaardigheden die op korte termijn nodig zijn voor de opdracht. Hij kent de praktijk van andere bedrijven en zal vanuit die ervaring opereren en aanbevelingen doen. Daarnaast heeft iemand die van buiten wordt aangetrokken een zeer hoge geloofwaardigheid want zijn inzet wordt gezien als een duidelijk signaal naar de organisatie dat het de leiding ernst is om de problemen aan te pakken.


Posities

Overbruggingsmanagement

Ons overbruggingsmanagement is gericht op continuïteit en het tijdelijk waarnemen van een managementpositie. Dergelijke posities dienen vaak snel te worden ingevuld ingeval van vertrek of ziekte van een manager.

Verandermanagement

Ons verandermanagement is gericht op het verbeteren en/of vernieuwen van processen, organisaties en systemen en het begeleiden van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur en/of -cultuur.

Projectmanagement

Hierbij gaat het om het geven van leiding aan het initiëren en realiseren van ICT projecten. Denk aan het het implementeren of het nieuw ontwikkelen van  (software-) systemen en/of (beheer-) processen binnen organisatie’s.

Crisismanagement

Het oplossen van acute problemen binnen organisaties en systemen en de organisatie begeleiden naar een stabiele situatie. Hierbij is het van belang dat de communicatie breed en helder met betrokken partijen wordt gevoerd.

Contact

Door het contactformulier in te vullen en te verzenden, kun je ons snel en eenvoudig bereiken. Van het verzonden contactformulier ontvang je per e-mail een kopie. Afhankelijk van je verzoek, vraag of opmerking, nemen wij snel contact met je op.